Stichting Regenbosch

Contact:
Postbus 38 
3100 AA Schiedam

  ANBI
   Stichting Regenbosch is een
   Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Kamer van Koophandelnummer:
Stichting Regenbosch is ingeschreven onder
nummer: 24353486.

RSIN 8124.77.479
(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).

Standaardformulier grote ANBI:
Het formulier kunt u hier downloaden.

Bestuurssamenstelling:
C.H.J. Nolet, voorzitter
J.C. de Mos, bestuurder
C.H. Teschmacher, bestuurder
F.K. Buijn, bestuurder

Beleidsplan:
Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten kunt u hier downloaden.

Financiële verantwoording:
Het jaarverslag kunt u hier downloaden.

Beloningsbeleid:
Bestuurders krijgen geen beloning, kosten worden
aan de bestuurders vergoed.